Витраж в окна (d21)

 

Витражи в окна на лестничный марш.

vitrag v okna na lectnichniy march